QC PHAI
QC TRAI

Nhìn chung, thép không g cha chứa lượng crôm đáng kể thêm vào st nâng cao tính chống ăn mòn. Tùy
thuc vào mục đích sử dng, mt sloại thép cũng có lượng nicken thêm vào đa dạng hoc thêm kim loi
khác như măngan hay môlýpđen. Lượng hp cht khác nhau to nên tính chất khác nhau như tính cứng,
ng sut bn, tính un.
Thép không g 18/8 thường th dao kéo mung thìa có 18% crôm và 8% nicken thêm vào st và không
có t tính  nhiệt độ phòng.
Mt loi thép không g nào đó có từ tính hay không khi nm trong ttrường ph thuc vào cu trúc tinh
th ca nó, và cấu trúc đó thay đổi tùy theo nhng thành phn kim loi thêm vào sắt và đôi khi còn phụ
thuc vào nhiệt độ phòng.

Loi thép không g là st, cu trúc cho phép các vùng t tính nh xíu bên trong gọi là các “domain” sắp

xếp phân cc khi nm trong vùng t trường.  loại austenit, điều này li không xảy ra. Điểm khác nhau
cơ bản là s sp xếp eletron điện t bên trong lõi ca các ion st.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Chuyên viên CSKH   

Kinh Doanh

Hotline
0903.488.891
0907.03.13.39

THỜI TIẾT